Aşağı ətraf dərin venalarının trombozu

Dərin venaların trombozu dedikdə damar daxilində qan laxtalarının – trombların yaranması nəzərdə tutulur. Bu xəstəlik ilkin mərhələlərdə simptomsuz gedir. Müəyyən müddətdən sonra insanın həyat tərzini əhəmiyyətli dərəcədə pisləşdirən əlamətlər: ayaqda kəskin ağrı, hərəkətin məhdudlaşması və s. meydana çıxır. Dərin venaların trombozu müalicə olunmadıqda ölümlə nəticələnə bilər.

Bu və ya digər damar xəstəliklərini müalicə edir. Əgər bu xəstəliklərdən birindən belə əziyyət çəkirsizsə, demək doğru ünvandasız! Damar bizim işimizdir!